Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand: Leif Normann Rasmussen (og Bente)

Næstformand: Steen Vejlø (og Solveig)

Kasserer: Hanne Krabsen (og Kjeld)

Jytte Frøkjær (og Johannes)

Henning Thorøe (og Dorte)


Trekantlægernes Seniorklub